Tổ chức ngày hội "Sách và bạn trẻ - Đại học Y khoa Vinh 2017"

Nhằm góp phần lan tỏa tri thức và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng sinh viên nhà trường, Trường Đại học Y khoa Vinh phối hợp với một số đơn vị tổ chức ngày hội "Sách & bạn trẻ - Đại học Y khoa Vinh 2017" 

Thời gian tổ chức: Từ 27/11/2017 đến 29/11/2017

Địa điểm: Sân trước nhà Trung tâm Học liệu - Thư viện

Kính mời các cán bộ, giảng viên, học sinh-sinh viên nhà trường đến tham dự

Trân trọng!

                                                                                                                                                               

 Tổ chức ngày hội "Sách và bạn trẻ - Đại học Y khoa Vinh 2017"

Nhằm góp phần lan tỏa tri thức và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng sinh viên nhà trường, Trường Đại học Y khoa Vinh phối hợp với một số đơn vị tổ chức ngày hội "Sách & bạn trẻ - Đại học Y khoa Vinh 2017" 

Thời gian tổ chức: Từ 27/11/2017 đến 29/11/2017

Địa điểm: Sân trước nhà Trung tâm Học liệu - Thư viện

Kính mời các cán bộ, giảng viên, học sinh-sinh viên nhà trường đến tham dự

Trân trọng!