Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng nhi khoa /. Lê Nam Trà chủ biên. Tập 1 /
H. : Y học, 2000
331tr.
Lê Nam Trà

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài giảng nhi khoa /. Nguyễn Gia Khánh Tập 1 /
H. : Y học, 2017
435tr. ; 19x27cm.
Nguyễn Gia Khánh

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2)
3
Bài giảng nhi khoa /. Nguyễn Gia Khánh chủ biên. Tập 1 /
H. : Y học, 2009
432tr.
Nguyễn Gia Khánh

Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:40) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài giảng nhi khoa /. Nguyễn Gia Khánh. Tập 1 /
H. : NXB Y học, 2013
435 tr.
Nguyễn Gia Khánh

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài giảng nhi khoa /. Lê Nam Trà chủ biên. Tập 2 /
H. : Y học, 2000
291 tr.
Lê Nam Trà

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2