Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng Hóa sinh : Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa / Phan Thị Hà Linh
V., 2014
236tr.
Phan Thị Hà Linh

Đầu mục:9 Tài liệu số:1
2
Bài giảng Hóa sinh : Dùng cho đào tạo cao đẳng / Phan Thị Hà Linh
V., 2014
124tr.
Phan Thị Hà Linh

Đầu mục:10 Tài liệu số:1
3
4
5
Hóa sinh học : Sách dùng đào tạo dược sĩ cao đẳng, đại học / Nguyễn Văn Rư, Nguyễn Xuân Thắng đồng chủ biên
H. : Y học, 2015
327tr.
Nguyễn Văn Rư Trường đại học dược Hà Nội, Bộ môn Hóa sinh

Đầu mục:25 (Lượt lưu thông:28)
       1 of 1