Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng Bệnh học truyền nhiễm : Dùng cho đào tạo sinh viên y khoa và cử nhân điều dưỡng / Nguyễn Cảnh Phú
V., 2015
164tr.
Nguyễn Cảnh Phú

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:2
2
Bệnh học viêm và và các bệnh nhiễm khuẩn / Lê Đình Roanh, Nguyễn Văn Chủ
H. : Y học, 2009
211tr.
Lê Đình Roanh

Đầu mục:14 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Mắt và các bệnh nhiễm khuẩn / Phan Dẫn, Nguyễn Duy Anh
H. : Y học, 2006
135 tr.
Phan Dẫn

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1