Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bệnh học phẫu thuật thần kinh
H. : Y học, 2003
641tr.
Lê Xuân Trung

Tài liệu số:1
2
Bệnh học phẫu thuật thần kinh / Lê Xuân Trung
Y học, 2010
683tr.
Lê Xuân Trung

Tài liệu số:1

3
Các phương pháp chẩn đoán bổ trợ về thần kinh / Nguyễn Xuân Thản, Trần Quang VIệp, Hồ Hữu Lương, Dương Văn Hạng, ...
H. : Y học, 2008
259tr.
Nguyễn Xuân Thản

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cấp cứu ngoại khoa : thần kinh / Đặng Hanh Đệ
H. : Y học, 2011
147tr.
Đặng Hanh Đệ

Đầu mục:19 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cấp cứu ngoại khoa : Dùng cho bác sỹ và học viên sau đại học. Đặng Danh Đệ Tập 1 /
H. : NXB Giáo Dục, 2017
567tr. ; 19x27cm.
Đặng Danh Đệ

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:7)
       1  2  3  4  5  6 of 6