Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng vi sinh vật y học : Sách đào tạo bác sỹ đa khoa / Trường đại học Y khoa Vinh
V., 2012
315tr.
Trường đại học Y khoa Vinh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:3)
2
Bài giảng vi sinh vật y học : Sách đào tạo cao đẳng kỹ thuật y học / Trường đại học Y khoa Vinh
V., 2013
65tr.
Trường đại học Y khoa Vinh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Bài giảng vi sinh y học : Sách dùng đào tạo cử nhân điều dưỡng / Trường đại học Y khoa Vinh
V., 2013
90tr.
Trường đại học Y khoa Vinh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
4
5
Bệnh lao và nhiễm HIV / AIDS /
H. : Y học, 2000
267tr.
Hoàng Minh

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5 of 5