Sách tham khảo Tiếng Việt
428 M312T
Tiếng anh chuyên ngành :
DDC 428
Tác giả CN Vương Thị Thu Minh
Nhan đề Tiếng anh chuyên ngành : Dùng cho sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe / Vương Thị Thu Minh
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 224tr.
Tóm tắt Sách nhằm giới thiệu các cấu trúc ngữ pháp cơ bản, các thuật ngữ và các cấu trúc ngữ pháp trong y học thông dụng thông qua các bài đọc hiểu, bài hội thoại, bài tập ngữ pháp và bài đọc thêm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do Cấu trúc
Từ khóa tự do Chuyên ngành
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Đại học dược
Từ khóa tự do Đại học y tế công cộng
Từ khóa tự do Cao đẳng dược
Từ khóa tự do Cao đẳng kỹ thuật y học
Từ khóa tự do Cao đẳng xét nghiệm
Từ khóa tự do Đại học y tế dự phòng
Từ khóa tự do Trung cấp dược
Từ khóa tự do Y sĩ đa khoa
Từ khóa tự do Cao đẳng điều dưỡng
Từ khóa tự do Bác sĩ đa khoa
Từ khóa tự do Đại học điều dưỡng
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(22): KM03270-7, KM03338-43, KM04028-34, KM15270
000 00000nam#a2200000ui#4500
001181
00211
004915EAE15-7EB3-4508-A8AA-104A54AFA2CA
005201805030921
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20180503092151|bnhutt|c20150603155346|dnhutt|y20121219101906|zhangttp
082|a428|bM312T
100 |aVương Thị Thu Minh
245 |aTiếng anh chuyên ngành : |bDùng cho sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe / |cVương Thị Thu Minh
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300 |a224tr.
520 |aSách nhằm giới thiệu các cấu trúc ngữ pháp cơ bản, các thuật ngữ và các cấu trúc ngữ pháp trong y học thông dụng thông qua các bài đọc hiểu, bài hội thoại, bài tập ngữ pháp và bài đọc thêm.
650 |aTiếng Anh
653 |aCấu trúc
653 |aChuyên ngành
653 |aNgữ pháp
653|aĐại học dược
653|aĐại học y tế công cộng
653|aCao đẳng dược
653|aCao đẳng kỹ thuật y học
653|aCao đẳng xét nghiệm
653|aĐại học y tế dự phòng
653|aTrung cấp dược
653|aY sĩ đa khoa
653|aCao đẳng điều dưỡng
653|aBác sĩ đa khoa
653|aĐại học điều dưỡng
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(22): KM03270-7, KM03338-43, KM04028-34, KM15270
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/1_khoahoccoban/tienganhchuyennganh_byt/atienganhchuyennganh_ byt_0001.jpgthumbimage.jpg
890|a22|b11|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM04034 Kho mở tầng 3 428 M312T Sách tham khảo 21
2 KM03270 Kho mở tầng 3 428 M312T Sách tham khảo 1
3 KM03271 Kho mở tầng 3 428 M312T Sách tham khảo 2
4 KM03272 Kho mở tầng 3 428 M312T Sách tham khảo 3
5 KM03273 Kho mở tầng 3 428 M312T Sách tham khảo 4
6 KM03274 Kho mở tầng 3 428 M312T Sách tham khảo 5
7 KM03275 Kho mở tầng 3 428 M312T Sách tham khảo 6
8 KM03276 Kho mở tầng 3 428 M312T Sách tham khảo 7
9 KM03277 Kho mở tầng 3 428 M312T Sách tham khảo 8
10 KM03338 Kho mở tầng 3 428 M312T Sách tham khảo 9
  1  2  3 of 3 
Comment