Sách tham khảo Tiếng Việt
Bài giảng giải phẫu học :
Tác giả CN Trường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Bài giảng giải phẫu học : Tập 2 / Sách dùng đào tạo Bác sỹ đa khoa /. Trường Đại học Y khoa Vinh.
Thông tin xuất bản Vinh, 2016
Mô tả vật lý 183tr.
Tóm tắt Mô tả chi tiết các cơ quan trong cơ thể người bao gồm: giải phẫu ngực, giải phẫu hệ tiêu hóa, giải phẫu hệ tiết niệu - sinh dục, giải phẫu hệ thần kinh.
Thuật ngữ chủ đề Giải phẫu
Từ khóa tự do Giải phẫu hệ tiêu hóa
Từ khóa tự do Giải phẫu ngực
Từ khóa tự do Bác sỹ đa khoa
Từ khóa tự do y học
Từ khóa tự do Giải phẫu hệ tiết niệu - sinh dục
Từ khóa tự do Giải phẫu hệ thần kinh
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011827
00211
004CB775EE3-DD3C-4C08-AB13-B512FE5DA6AF
005201605100810
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20160510081033|zanhntt
100 |aTrường Đại học Y khoa Vinh
245 |aBài giảng giải phẫu học : |bSách dùng đào tạo Bác sỹ đa khoa /. |nTập 2 / |cTrường Đại học Y khoa Vinh.
260 |aVinh, |c2016
300 |a183tr.
520 |aMô tả chi tiết các cơ quan trong cơ thể người bao gồm: giải phẫu ngực, giải phẫu hệ tiêu hóa, giải phẫu hệ tiết niệu - sinh dục, giải phẫu hệ thần kinh.
650 |aGiải phẫu
653 |aGiải phẫu hệ tiêu hóa
653 |aGiải phẫu ngực
653 |aBác sỹ đa khoa
653 |ay học
653|aGiải phẫu hệ tiết niệu - sinh dục
653|aGiải phẫu hệ thần kinh
852 |aThư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment