Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
Dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm :
Tác giả CN Trường dại học y khoa Vinh
Nhan đề Dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm : Sách dùng dào tạo đại học / v
Lần xuất bản 1.
Thông tin xuất bản V., 2016
Mô tả vật lý 114tr.
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Bác sỹ đa khoa
Từ khóa tự do An toàn thực phẩm
Từ khóa tự do Chất béo
Từ khóa tự do Vệ sinh
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011907
002131
004A73F8DA8-D343-46D5-8706-B7A997875BB0
005201711301514
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20171130151459|bnhutt|y20160707154916|zphuongdt
100 |aTrường dại học y khoa Vinh
245 |aDinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm : |bSách dùng dào tạo đại học / |cv
250 |a1.
260 |aV., |c2016
300 |a114tr.
650 |aDinh dưỡng
653 |aBác sỹ đa khoa
653 |aAn toàn thực phẩm
653 |aChất béo
653 |aVệ sinh
852 |aThư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment