Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
Bài giảng Hóa sinh :
Tác giả CN Phan Thị Hà Linh
Nhan đề Bài giảng Hóa sinh : Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa / Phan Thị Hà Linh
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản V., 2014
Mô tả vật lý 236tr.
Thuật ngữ chủ đề Hóa sinh
Từ khóa tự do Hóa sinh máu
Từ khóa tự do Hóa sinh nước tiểu
Từ khóa tự do Hóa sinh thận
Từ khóa tự do Sừ trao đổi muối và nước
Tác giả(bs) CN Lê Bá Kiên
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(9): KM08234-42
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012294
002131
004FA4259A2-4A9E-4CFA-9D93-DF2BD526CB4D
005201712091620
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20171209161958|bthubth|y20160927152712|zphuongdt
100 |aPhan Thị Hà Linh
245 |aBài giảng Hóa sinh : |bDùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa / |cPhan Thị Hà Linh
250 |a1
260 |aV., |c2014
300 |a236tr.
650 |aHóa sinh
653 |aHóa sinh máu
653 |aHóa sinh nước tiểu
653 |aHóa sinh thận
653 |aSừ trao đổi muối và nước
700 |aLê Bá Kiên
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(9): KM08234-42
890|a9|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08234 Kho mở tầng 3 Giáo trình 1
2 KM08235 Kho mở tầng 3 Giáo trình 2
3 KM08236 Kho mở tầng 3 Giáo trình 3
4 KM08237 Kho mở tầng 3 Giáo trình 4
5 KM08238 Kho mở tầng 3 Giáo trình 5
6 KM08239 Kho mở tầng 3 Giáo trình 6
7 KM08240 Kho mở tầng 3 Giáo trình 7
8 KM08241 Kho mở tầng 3 Giáo trình 8
9 KM08242 Kho mở tầng 3 Giáo trình 9
  1 of 1 
Comment