Giáo trìnhBác sỹ Y học dự phòng
Bài giảng sinh lý bệnh - miễn dịch :
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu
Nhan đề Bài giảng sinh lý bệnh - miễn dịch : Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa / Nguyễn Thị Thu
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản V., 2014
Mô tả vật lý 332tr.
Thuật ngữ chủ đề SInh lý bệnh - Miễn dịch
Từ khóa tự do Sinh lý bệnh hô hấp
Từ khóa tự do Sinh lý bệnh tuần hoàn
Từ khóa tự do Bác sĩ đa khoa
Từ khóa tự do Sinh lý bệnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Mỹ Thành
Tác giả(bs) CN Nguyễn thị Bích Ngọc
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM08435-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012346
002132
004555A6C1D-7E58-405D-AFF8-F6ACF9C89BF0
005201712091541
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20171209154149|bthubth|y20161004084731|zphuongdt
100 |aNguyễn Thị Thu
245 |aBài giảng sinh lý bệnh - miễn dịch : |bDùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa / |cNguyễn Thị Thu
250 |a1
260 |aV., |c2014
300 |a332tr.
650 |aSInh lý bệnh - Miễn dịch
653 |aSinh lý bệnh hô hấp
653 |aSinh lý bệnh tuần hoàn
653 |aBác sĩ đa khoa
653 |aSinh lý bệnh
700 |aNguyễn Thị Mỹ Thành
700|aNguyễn thị Bích Ngọc
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM08435-9
890|c1|a5|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08435 Kho mở tầng 3 Giáo trình 1
2 KM08436 Kho mở tầng 3 Giáo trình 2
3 KM08437 Kho mở tầng 3 Giáo trình 3
4 KM08438 Kho mở tầng 3 Giáo trình 4
5 KM08439 Kho mở tầng 3 Giáo trình 5
  1 of 1 
Comment