Giáo trìnhCử nhân điều dưỡng
Giáo trình Điều dưỡng cơ bản :
Tác giả CN Cao Trường Sinh
Nhan đề Giáo trình Điều dưỡng cơ bản : Dùng cho đào tạo đại học điều dưỡng / Cao Trường Sinh
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản V., 2015
Mô tả vật lý 372tr.
Thuật ngữ chủ đề Điều dưỡng cơ bản
Từ khóa tự do Kỹ thuật điều dưỡng
Từ khóa tự do Cử nhân điều dưỡng
Từ khóa tự do Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Từ khóa tự do Kỹ thuật điều dưỡng nâng cao
Tác giả(bs) CN Trần Thị Tuấn
Tác giả(bs) CN Đinh Thị Hằng Nga
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Dương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Nga
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Tình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Xuân
Tác giả(bs) CN Phan Thị Thùy
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Thu Thủy
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM08590-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012357
002133
004AE7C7195-45CD-4989-88CE-2D31AF797DED
005201712091624
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20171209162408|bthubth|y20161005095442|zphuongdt
100 |aCao Trường Sinh
245 |aGiáo trình Điều dưỡng cơ bản : |bDùng cho đào tạo đại học điều dưỡng / |cCao Trường Sinh
250 |a1
260 |aV., |c2015
300 |a372tr.
650 |aĐiều dưỡng cơ bản
653 |aKỹ thuật điều dưỡng
653 |aCử nhân điều dưỡng
653 |aKỹ thuật điều dưỡng cơ bản
653 |aKỹ thuật điều dưỡng nâng cao
700 |aTrần Thị Tuấn
700|aĐinh Thị Hằng Nga
700|aNguyễn Đức Dương
700|aNguyễn Thị Nga
700|aNguyễn Thị Thanh Hà
700|aNguyễn Thị Thanh Tình
700|aNguyễn Thị Xuân
700|aPhan Thị Thùy
700|aVũ Thị Thu Thủy
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM08590-4
890|a5|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08590 Kho mở tầng 3 Giáo trình 1
2 KM08591 Kho mở tầng 3 Giáo trình 2
3 KM08592 Kho mở tầng 3 Giáo trình 3
4 KM08593 Kho mở tầng 3 Giáo trình 4
5 KM08594 Kho mở tầng 3 Giáo trình 5
  1 of 1 
Comment