Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
Bài giảng Mô phôi :
Tác giả CN Nguyễn Trọng Tài
Nhan đề Bài giảng Mô phôi : Dùng cho đào tạo Bác sĩ đa khoa / Nguyễn Trọng Tài
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản V., 2014
Mô tả vật lý 299tr.
Thuật ngữ chủ đề Mô phôi
Từ khóa tự do Hệ thần kinh
Từ khóa tự do Mô học
Từ khóa tự do Phôi thai học
Từ khóa tự do Bác sĩ đa khoa
Tác giả(bs) CN Trần Thị Quỳnh Liên
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM08645-54
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012363
002131
0044BF6232C-69CE-4692-84A5-23ACECA70FF2
005201712081056
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20171208105636|bthubth|y20161006094133|zphuongdt
100 |aNguyễn Trọng Tài
245 |aBài giảng Mô phôi : |bDùng cho đào tạo Bác sĩ đa khoa / |cNguyễn Trọng Tài
250 |a1
260 |aV., |c2014
300 |a299tr.
650 |aMô phôi
653 |aHệ thần kinh
653 |aMô học
653 |aPhôi thai học
653 |aBác sĩ đa khoa
700 |aTrần Thị Quỳnh Liên
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM08645-54
890|c1|a10|d1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08645 Kho mở tầng 3 Giáo trình 1
2 KM08646 Kho mở tầng 3 Giáo trình 2
3 KM08647 Kho mở tầng 3 Giáo trình 3
4 KM08648 Kho mở tầng 3 Giáo trình 4
5 KM08649 Kho mở tầng 3 Giáo trình 5
6 KM08650 Kho mở tầng 3 Giáo trình 6
7 KM08651 Kho mở tầng 3 Giáo trình 7
8 KM08652 Kho mở tầng 3 Giáo trình 8
9 KM08653 Kho mở tầng 3 Giáo trình 9
10 KM08654 Kho mở tầng 3 Giáo trình 10
  1 of 1 
Comment