Sách tham khảo Tiếng Việt
Bài giảng chẩn đoán x quang /
Tác giả CN Phạm Ngọc Hoa
Nhan đề Bài giảng chẩn đoán x quang / Phạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phước
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2007
Mô tả vật lý 234tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Chẩn đoán hình ảnh
Từ khóa tự do Chẩn đoán hình ảnh
Từ khóa tự do Kỹ thuật hình ảnh
Từ khóa tự do X quang
Từ khóa tự do Kỹ thuật y học
Địa chỉ Thư viện Đại học Y khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012527
00211
0048105581C-5F79-4C6E-902C-E5AA2E8F58E6
005201707121405
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20170712140323|znhutt
100 |aPhạm Ngọc Hoa
245 |aBài giảng chẩn đoán x quang / |cPhạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phước
250 |a1
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia, |c2007
300 |a234tr. ; |ccm.
650|aChẩn đoán hình ảnh
653 |aChẩn đoán hình ảnh
653 |aKỹ thuật hình ảnh
653 |aX quang
653|aKỹ thuật y học
852 |aThư viện Đại học Y khoa Vinh
890|c2

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment