Sách tham khảo Tiếng Việt
Bệnh thấp khớp /
Tác giả CN Trần Ngọc Ân
Nhan đề Bệnh thấp khớp / Trần Ngọc Ân
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học, 2002
Mô tả vật lý 258tr. ; cm.
Tóm tắt Giới thiệu về các loại bệnh xương khớp. Các phương pháp điều trị bệnh xương khớp
Từ khóa tự do Y học
Từ khóa tự do Xương khớp
Từ khóa tự do Bệnh xương khớp
Từ khóa tự do Loãng xương
Từ khóa tự do Bệnh còi xương
Từ khóa tự do Bệnh Kahler
Từ khóa tự do Bệnh Paget
Từ khóa tự do Loạn dưỡng xương
Từ khóa tự do Viêm khớp
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nem#a2200000ui#4500
0012528
00211
004B1BE4D6B-575B-49D2-BEC5-3C28C20B5FDD
005201707210854
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20170721085503|banhntt|c20170719093319|danhntt|y20170719092940|zanhntt
100 |aTrần Ngọc Ân
245 |aBệnh thấp khớp / |cTrần Ngọc Ân
260 |aH. : |bNXB Y học, |c2002
300 |a258tr. ; |ccm.
520 |aGiới thiệu về các loại bệnh xương khớp. Các phương pháp điều trị bệnh xương khớp
653 |aY học
653 |aXương khớp
653 |aBệnh xương khớp
653|aLoãng xương
653|aBệnh còi xương
653|aBệnh Kahler
653|aBệnh Paget
653|aLoạn dưỡng xương
653|aViêm khớp
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/bacsidakhoa/benhthapkhop.2017/benhthapkhop-446x0520.pngthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment