Sách tham khảo Tiếng Việt
Bài giảng bệnh da liễu /
Tác giả CN Nguyễn Văn Út
Nhan đề Bài giảng bệnh da liễu / Nguyễn Văn Út
Lần xuất bản 5
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : NXB Y học, 2002
Mô tả vật lý 367tr. ; cm.
Tóm tắt Tổng quan về bệnh da liễu. Phương pháp chẩn đoán và điều trị.
Từ khóa tự do Bệnh da liễu
Từ khóa tự do Y học
Từ khóa tự do Bác sỹ đa khoa
Từ khóa tự do Bệnh phong
Từ khóa tự do Bệnh lây truyền qua đường tình dục
Từ khóa tự do Bệnh nấm ngoài da
Từ khóa tự do Vảy nến
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012532
00211
00471CB0014-4A66-4BDC-9F04-93C9B53A9781
005201707211024
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20170721102505|banhntt|y20170721094925|zanhntt
100 |aNguyễn Văn Út
245 |aBài giảng bệnh da liễu / |cNguyễn Văn Út
250 |a5
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bNXB Y học, |c2002
300 |a367tr. ; |ccm.
520 |aTổng quan về bệnh da liễu. Phương pháp chẩn đoán và điều trị.
653 |aBệnh da liễu
653 |aY học
653 |aBác sỹ đa khoa
653|aBệnh phong
653|aBệnh lây truyền qua đường tình dục
653|aBệnh nấm ngoài da
653|aVảy nến
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/bacsidakhoa/bgbenhdalieuthuonggap.2017/0001.jpgthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment