Luận án, luận văn
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư
Nhan đề Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Cộng hưởng từ
Từ khóa tự do Ung thư
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012546
00214
004F30968ED-2A86-4BC5-9D84-2287BC7CE91D
005201708081635
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170808163557|zanhntt
245 |aNghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư
300 |atr. ; |ccm.
653 |aCộng hưởng từ
653 |aUng thư
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment