Giáo trìnhSau đại học
Bệnh học răng miệng :
Tác giả CN Phạm Gia Khánh
Nhan đề Bệnh học răng miệng : Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học / Phạm Gia Khánh, Hà Văn Tùy
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2003
Mô tả vật lý 186tr. ; cm.
Tóm tắt Giáo trình cung cấp các kiến thức về mối liên quan giữa răng - hàm - mặt với các cơ quan khác trong cơ thể và cách điều trị một số bệnh vể răng miệng.
Từ khóa tự do Răng - hàm - mặt
Từ khóa tự do Khám răng
Từ khóa tự do Răng miệng
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012547
002139
0041A0FC1B1-CF76-4C5A-AAE7-8CA31538D4FA
005201712161450
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20171216145000|bthubth|y20170808165537|zhangttp
100 |aPhạm Gia Khánh
245 |aBệnh học răng miệng : |bGiáo trình giảng dạy đại học và sau đại học / |cPhạm Gia Khánh, Hà Văn Tùy
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2003
300 |a186tr. ; |ccm.
520 |aGiáo trình cung cấp các kiến thức về mối liên quan giữa răng - hàm - mặt với các cơ quan khác trong cơ thể và cách điều trị một số bệnh vể răng miệng.
653 |aRăng - hàm - mặt
653 |aKhám răng
653 |aRăng miệng
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment