Luận án, luận văn
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư lưỡi
Nhan đề Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư lưỡi
Mô tả vật lý 114tr. ; cm.
Từ khóa tự do Cộng hưởng từ
Từ khóa tự do Ung thư lưỡi
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012548
00214
004DBC54489-F9C2-406E-88A6-8CD2B36D20D0
005201708090731
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20170809073145|zanhntt
245 |aNghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư lưỡi
300 |a114tr. ; |ccm.
653 |aCộng hưởng từ
653 |aUng thư lưỡi
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment