Sách tham khảo Tiếng Việt
Siêu âm tim từ căn bản đến nâng cao /
Tác giả CN Nguyễn Anh Vũ
Nhan đề Siêu âm tim từ căn bản đến nâng cao / Nguyễn Anh Vũ
Thông tin xuất bản Huế : NXB Đại học Huế, 2008
Mô tả vật lý 274tr. ; 20.5x29cm.
Tóm tắt Giới thiệu về siêu âm tim. Kỹ thuật ghi siêu âm, Doppler tim. Bệnh van tim, siêu âm bệnh cơ tim, bệnh mạch vành, bệnh màng ngoài tim, các khối u trong tim, bệnh tim bẩm sinh. Đánh giá chức năng thất và huyết động bằng siêu âm doppler. Siêu âm qua thực quản và các vấn đề khác của siêu âm
Từ khóa tự do Doppler tim
Từ khóa tự do Siêu âm tim
Từ khóa tự do Bệnh van tim
Từ khóa tự do Bệnh tim
Từ khóa tự do Bệnh mạch vành
Từ khóa tự do Bệnh mạng ngoài tim
Từ khóa tự do Các khối u trong tim
Từ khóa tự do Bệnh tim bẩm sinh
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012549
00211
004268062A9-CF38-49B6-AAC7-B6679E6CF48F
005201708090853
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20170809085357|banhntt|y20170809080914|zanhntt
100 |aNguyễn Anh Vũ
245 |aSiêu âm tim từ căn bản đến nâng cao / |cNguyễn Anh Vũ
260 |aHuế : |bNXB Đại học Huế, |c2008
300 |a274tr. ; |c20.5x29cm.
520 |aGiới thiệu về siêu âm tim. Kỹ thuật ghi siêu âm, Doppler tim. Bệnh van tim, siêu âm bệnh cơ tim, bệnh mạch vành, bệnh màng ngoài tim, các khối u trong tim, bệnh tim bẩm sinh. Đánh giá chức năng thất và huyết động bằng siêu âm doppler. Siêu âm qua thực quản và các vấn đề khác của siêu âm
653 |aDoppler tim
653 |aSiêu âm tim
653 |aBệnh van tim
653|aBệnh tim
653|aBệnh mạch vành
653|aBệnh mạng ngoài tim
653|aCác khối u trong tim
653|aBệnh tim bẩm sinh
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/7_kythuatyhoc/sieuamtucanbandennangcao/0001.jpgthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment