Luận án, luận văn
Nghiên cứu đặc điểm và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán Neurinoma cột sống :
Tác giả CN Lưu Công Thành
Nhan đề Nghiên cứu đặc điểm và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán Neurinoma cột sống : Luận văn thạc sỹ chuyên khoa cấp II / Lưu Công Thành
Thông tin xuất bản H., 2015
Mô tả vật lý 91tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Luận văn thạc sỹ
Từ khóa tự do Chẩn đoán hình ảnh
Từ khóa tự do Cộng hưởng từ
Từ khóa tự do Neurinoma cột sống
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012551
00214
0044E84F640-471E-4EC0-B75D-B4AA666E365F
005201708091031
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170809103144|zanhntt
100 |aLưu Công Thành
245 |aNghiên cứu đặc điểm và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán Neurinoma cột sống : |bLuận văn thạc sỹ chuyên khoa cấp II / |cLưu Công Thành
260 |aH., |c2015
300 |a91tr. ; |ccm.
650 |aLuận văn thạc sỹ
653 |aChẩn đoán hình ảnh
653 |aCộng hưởng từ
653 |aNeurinoma cột sống
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/luanvanluanan/6_giangvien/truocnam2015/luucongthanh/0001.jpgthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment