Luận án, luận văn
Giá trị của cắt lớp vi tính đa dãy đầu dò trong chẩn đoán ung thư dạ dày /
Tác giả CN Nguyễn Văn Quế
Nhan đề Giá trị của cắt lớp vi tính đa dãy đầu dò trong chẩn đoán ung thư dạ dày / Nguyễn Văn Quế
Thông tin xuất bản 2013
Mô tả vật lý 90tr. ; 20x29cm.
Thuật ngữ chủ đề Luận văn thạc sỹ y học
Từ khóa tự do Ung thư dạ dày
Từ khóa tự do Chẩn đoán hình ảnh
Từ khóa tự do Cắt lớp vi tính đa dãy đầu dò
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012552
00214
004702D8D07-1BBE-4BC2-AD01-27D3F825D102
005201708101455
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20170810145536|banhntt|y20170810145504|zanhntt
100 |aNguyễn Văn Quế
245 |aGiá trị của cắt lớp vi tính đa dãy đầu dò trong chẩn đoán ung thư dạ dày / |cNguyễn Văn Quế
260 |c2013
300 |a90tr. ; |c20x29cm.
650 |aLuận văn thạc sỹ y học
653 |aUng thư dạ dày
653 |aChẩn đoán hình ảnh
653 |aCắt lớp vi tính đa dãy đầu dò
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/luanvanluanan/6_giangvien/truocnam2015/nguyenvanque/0001.jpgthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment