Sách tham khảo Tiếng Việt
Chuyên đề bệnh răng - hàm - mặt /
Tác giả CN Nguyễn Đình Hối
Nhan đề Chuyên đề bệnh răng - hàm - mặt / Nguyễn Đình Hối
Thông tin xuất bản H. : Y học
Mô tả vật lý 87tr. ; cm.
Tóm tắt Sách cung cấp các kiến thức về triệu chứng và cách điều trị một số bệnh về răng miệng.
Từ khóa tự do Nha chu
Từ khóa tự do Răng hàm mặt
Từ khóa tự do Răng miệng
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012554
00211
00429E24F1E-7B31-466B-85B3-8B7E7E89B225
005201708151539
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20170815153921|zhangttp
100 |aNguyễn Đình Hối
245 |aChuyên đề bệnh răng - hàm - mặt / |cNguyễn Đình Hối
260 |aH. : |bY học
300 |a87tr. ; |ccm.
520 |aSách cung cấp các kiến thức về triệu chứng và cách điều trị một số bệnh về răng miệng.
653 |aNha chu
653 |aRăng hàm mặt
653 |aRăng miệng
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Comment