Sách tham khảo Tiếng Việt
Bệnh học ung thư vú /
Tác giả CN Lê Đình Roanh
Nhan đề Bệnh học ung thư vú / Lê Đình Roanh, Đặng Tiến Hoạt
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học, 2004
Mô tả vật lý 238tr. ; 14.5x20.5cm.
Tóm tắt Trình bày về một số khía cạnh về bệnh học hiện đại của ung thư vú.
Từ khóa tự do Ung thư vú
Từ khóa tự do Y học
Từ khóa tự do Ung thư biểu mô
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012559
00211
004D7184213-C9AA-4B54-984A-1A6754AEE2BD
005201709010836
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20170901083717|banhntt|y20170901074240|zanhntt
100 |aLê Đình Roanh
245 |aBệnh học ung thư vú / |cLê Đình Roanh, Đặng Tiến Hoạt
260 |aH. : |bNXB Y học, |c2004
300 |a238tr. ; |c14.5x20.5cm.
520 |aTrình bày về một số khía cạnh về bệnh học hiện đại của ung thư vú.
653 |aUng thư vú
653 |aY học
653 |aUng thư biểu mô
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/ngoaikhoa/benhhocungthuvu/1580_benh hoc ung thu vu_page247_image0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment