Sách tham khảo Tiếng Việt
Cẩm nang phòng trị ung thư /
Tác giả CN Nguyễn Chấn Hùng
Nhan đề Cẩm nang phòng trị ung thư / Nguyễn Chấn Hùng
Thông tin xuất bản TP HCM. : NXB Tổng hợp, 2014
Mô tả vật lý 143tr. ; cm.
Tóm tắt Các bệnh ung thư. Cách chẩn đoán và phương pháp điều trị
Từ khóa tự do Y học
Từ khóa tự do Cẩm nang phòng bệnh
Từ khóa tự do Ung thư
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012560
00211
0043C87D9D6-02F4-424B-ADCF-09ED0CB97B40
005201709010835
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170901083548|banhntt|y20170901081108|zanhntt
100 |aNguyễn Chấn Hùng
245 |aCẩm nang phòng trị ung thư / |cNguyễn Chấn Hùng
260 |aTP HCM. : |bNXB Tổng hợp, |c2014
300 |a143tr. ; |ccm.
520 |aCác bệnh ung thư. Cách chẩn đoán và phương pháp điều trị
653 |aY học
653 |aCẩm nang phòng bệnh
653 |aUng thư
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/ngoaikhoa/camnangphongtriungthu/1617_cam nang phong tri ung thu (nxb tong hop 2014) - nguyen chan hung, 146 trang_page146_image0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment