Tác giả CN Nguyễn Văn Kình
Nhan đề Gen trị liệu : Phương pháp chữa bệnh bằng gen / Nguyễn Văn Kình
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học, 2005
Mô tả vật lý 172tr. ; 10x27cm.
Tóm tắt Giới thiệu về phương pháp gen trị liệu và các dược phẩm được bào chế theo công nghệ DNA. Sách cũng đề cập tới việc làm trong sạch môi trường, phá vỡ chu kỳ dịch bệnh của các côn trùng và các tác nhân gây bệnh nguy hiểm khác.
Từ khóa tự do Y học
Từ khóa tự do Dược phẩm
Từ khóa tự do Gen trị liệu
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012561
00211
004FC6AF7D9-B381-4FE9-A16F-19F2E3BEDC5A
005201709011443
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20170901144359|banhntt|y20170901143037|zanhntt
100 |aNguyễn Văn Kình
245 |aGen trị liệu : |bPhương pháp chữa bệnh bằng gen / |cNguyễn Văn Kình
260 |aH. : |bNXB Y học, |c2005
300 |a172tr. ; |c10x27cm.
520 |aGiới thiệu về phương pháp gen trị liệu và các dược phẩm được bào chế theo công nghệ DNA. Sách cũng đề cập tới việc làm trong sạch môi trường, phá vỡ chu kỳ dịch bệnh của các côn trùng và các tác nhân gây bệnh nguy hiểm khác.
653 |aY học
653 |aDược phẩm
653 |aGen trị liệu
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/ngoaikhoa/gentrilieuphuongphapchuabenhbang gen/1622_gen tri lieu, phuong phap tri benh bang gen (nxb y hoc 2005) - nguyen van kinh, 184 trang_page184_image0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment