Sách tham khảo Tiếng Việt
Ung thư biết sớm trị lành /
Tác giả CN Nguyễn Chấn Hùng
Nhan đề Ung thư biết sớm trị lành / Nguyễn Chấn Hùng
Thông tin xuất bản TP HCM : NXB Tổng hợp, 2013
Mô tả vật lý 412tr. ; cm.
Tóm tắt Giới thiệu chung về bệnh ung thư. Cách chẩn đoán và điều trị sớm bệnh ung thư.
Từ khóa tự do Ung thư vú
Từ khóa tự do Ung thư hệ tạo huyết
Từ khóa tự do Ung thư
Từ khóa tự do Ung thư da
Từ khóa tự do Ung thư niệu - dục
Từ khóa tự do Ung thư tiêu hóa
Từ khóa tự do Ung thư trẻ em
Từ khóa tự do Ung thư xương
Từ khóa tự do Ung thư phổi
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012562
00211
004793EBDAD-610C-428F-B613-D6271AB75858
005201709011517
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20170901151818|banhntt|y20170901145037|zanhntt
100 |aNguyễn Chấn Hùng
245 |aUng thư biết sớm trị lành / |cNguyễn Chấn Hùng
260 |aTP HCM : |bNXB Tổng hợp, |c2013
300 |a412tr. ; |ccm.
520 |aGiới thiệu chung về bệnh ung thư. Cách chẩn đoán và điều trị sớm bệnh ung thư.
653 |aUng thư vú
653 |aUng thư hệ tạo huyết
653 |aUng thư
653|aUng thư da
653|aUng thư niệu - dục
653|aUng thư tiêu hóa
653|aUng thư trẻ em
653|aUng thư xương
653|aUng thư phổi
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/ngoaikhoa/ungthubietsomtrilanh/1619_ung thu biet som tri lanh (nxb tong hop 2013) - nguyen chan hung, 413 trang_page413_image0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment