Sách tham khảo Tiếng Việt
Xạ phẫu định vị 3 chiều bằng dao gamma :
Tác giả CN Phạm Văn Lình
Nhan đề Xạ phẫu định vị 3 chiều bằng dao gamma : Điều trị các bệnh lý thần kinh sọ não / Phạm Văn Lình, Trần Đình Bình
Thông tin xuất bản TP Hồ Chí Minh : NXB Tổng hợp, 2013
Mô tả vật lý 112tr. ; cm.
Từ khóa tự do Dao Gamma
Từ khóa tự do Thần kinh sọ não
Từ khóa tự do Xạ phẫu
Từ khóa tự do Y học
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012563
00211
004EFEB9686-8C56-4443-AA15-5676D6E832AE
005201709070848
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20170907084921|zanhntt
100 |aPhạm Văn Lình
245 |aXạ phẫu định vị 3 chiều bằng dao gamma : |bĐiều trị các bệnh lý thần kinh sọ não / |cPhạm Văn Lình, Trần Đình Bình
260 |aTP Hồ Chí Minh : |bNXB Tổng hợp, |c2013
300 |a112tr. ; |ccm.
653 |aDao Gamma
653 |aThần kinh sọ não
653 |aXạ phẫu
653|aY học
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment