Sách tham khảo Tiếng Việt
Giải phẫu - Sinh lý người /
Tác giả CN Lê Văn Sơn
Tác giả TT Đại học quốc gia Hà Nội
Nhan đề Giải phẫu - Sinh lý người / Lê Văn Sơn, Đỗ Công Huỳnh
Thông tin xuất bản H. : NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Mô tả vật lý 319tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012569
00211
004BEAC8C5B-1507-443F-91BD-1D7CE0FEDB12
005201803061544
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180306154419|bnhutt|y20180306153701|znhutt
100 |aLê Văn Sơn
110 |aĐại học quốc gia Hà Nội
245 |aGiải phẫu - Sinh lý người / |cLê Văn Sơn, Đỗ Công Huỳnh
260 |aH. : |bNXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, |c2011
300 |a319tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/2_ycoso/giaiphausinhlynguoi/0001.jpgthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment