Sách tham khảo Tiếng Việt
Các bệnh da liễu thường gặp /
Tác giả CN Việt Hà
Nhan đề Các bệnh da liễu thường gặp / Việt Hà, Phan Hoa, Bích Thủy, Hải Yến
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2011
Mô tả vật lý 248tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012570
00211
00424DA261A-0FBB-46DE-8EB1-DEA60BC3FF9F
005201803100856
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180310085622|bnhutt|c20180306180551|dnhutt|y20180306180446|znhutt
100 |aViệt Hà
245 |aCác bệnh da liễu thường gặp / |cViệt Hà, Phan Hoa, Bích Thủy, Hải Yến
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. : |bY học, |c2011
300 |a248tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/dalieu/cacbenhdalieuthuonggap/1641_cac benh da lieu thuong gap_0001.pngthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment