Sách tham khảo Tiếng Việt
Chuyên đề bệnh da liễu :
Tác giả TT Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
Nhan đề Chuyên đề bệnh da liễu : Loại sách phổ biến kiến thức y học
Thông tin xuất bản TP. HCM : Y học, 2003
Mô tả vật lý 87tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012571
00211
0043C2A8DED-2FA2-4FEE-A1D5-42B3A3CA660E
005201803100855
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20180310085553|bnhutt|c20180306184458|dnhutt|y20180306184420|znhutt
110 |aĐại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
245 |aChuyên đề bệnh da liễu : |bLoại sách phổ biến kiến thức y học
260 |aTP. HCM : |bY học, |c2003
300 |a87tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/dalieu/chuyendebenhdalieu2017/1610_chuyen de benh da lieu_0001.pngthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment