Tác giả CN Phạm Văn Hiền
Nhan đề Da liễu học : Dùng đào tạo bác sĩ đa khoa / Phạm Văn Hiền
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2010
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
Tệp tin điện tử http://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/bacsidakhoa/bgbenhdalieuthuonggap.2017/1583_bai giang benh da lieu (nxb y hoc 2002) - nguyen van ut, 367 trang_0001.png.png
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012572
00211
004F2419538-D1BD-44F8-BE5F-E6048405466C
005201803100901
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20180310090142|bnhutt|c20180310085346|dnhutt|y20180306185105|znhutt
100 |aPhạm Văn Hiền
245 |aDa liễu học : |bDùng đào tạo bác sĩ đa khoa / |cPhạm Văn Hiền
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. : |bY học, |c2010
300 |atr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
856|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/bacsidakhoa/bgbenhdalieuthuonggap.2017/1583_bai giang benh da lieu (nxb y hoc 2002) - nguyen van ut, 367 trang_0001.png.png
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/dalieu/dalieuhoc2017/1633_byt.da lieu hoc (nxb giao duc 2010) - pham van hien, 165 trang_0001.pngthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment