Sách tham khảo Tiếng Việt
Giản yếu giải phẫu người /
Tác giả CN Nguyễn Quang Quyền
Nhan đề Giản yếu giải phẫu người / Nguyễn Quang Quyền, Phạm Đăng Diệu, Nguyễn Văn Đức, Nuyễn Văn Cường
Lần xuất bản Tái bản lần thứ sáu
Thông tin xuất bản TP. HCM : Y học, 2010
Mô tả vật lý 476tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012581
00211
0048F47DFAB-CBF9-4806-85D8-CFC6579112CC
005201803121105
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20180312110521|znhutt
100 |aNguyễn Quang Quyền
245 |aGiản yếu giải phẫu người / |cNguyễn Quang Quyền, Phạm Đăng Diệu, Nguyễn Văn Đức, Nuyễn Văn Cường
250 |aTái bản lần thứ sáu
260 |aTP. HCM : |bY học, |c2010
300 |a476tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/2_ycoso/giaiphau/gianyeugiaphaunguoi/agianyeugiaiphaunguoi_nguyenquangquyen_0001.jpgthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment