Sách tham khảo Tiếng Việt
Giản yếu giải phẫu người /
Tác giả CN Nguyễn Quang Quyền
Nhan đề Giản yếu giải phẫu người / Nguyễn Quang Quyền, Phạm Đăng Diệu, Nguyễn Văn Đức, Nuyễn Văn Cường
Lần xuất bản Tái bản lần thứ chín
Thông tin xuất bản TP. HCM : Y học, 2017
Mô tả vật lý 477tr. ; cm.
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(14): KM11695-708
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012581
00211
0048F47DFAB-CBF9-4806-85D8-CFC6579112CC
005201807240807
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180724080933|bphuongdt|y20180312110521|znhutt
100 |aNguyễn Quang Quyền
245 |aGiản yếu giải phẫu người / |cNguyễn Quang Quyền, Phạm Đăng Diệu, Nguyễn Văn Đức, Nuyễn Văn Cường
250 |aTái bản lần thứ chín
260 |aTP. HCM : |bY học, |c2017
300 |a477tr. ; |ccm.
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(14): KM11695-708
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/2_ycoso/giaiphau/gianyeugiaphaunguoi/agianyeugiaiphaunguoi_nguyenquangquyen_0001.jpgthumbimage.jpg
890|c1|a14|b44
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM11695 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM11696 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM11697 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3 Hạn trả:07-06-2019
4 KM11698 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM11699 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM11700 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM11701 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM11702 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM11703 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM11704 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Comment