Tác giảShuchismita Dutta
Nhan đềProtein data band
Thông tin xuất bản2013
Địa chỉThư viện ĐH Y Khoa Vinh
Tệp tin điện tử[Toàn văn]
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012582
00216
004452B793C-C946-467C-B5E6-35DDA962ADB6
005201803200912
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20180320091220|znhutt
100 |aShuchismita Dutta
245 |aProtein data band
260 |c2013
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/nhutt/proteinthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment