Sách tham khảo Tiếng Việt
Thực tập giải phẫu người /
Tác giả CN Nguyễn Hữu Nhân
Nhan đề Thực tập giải phẫu người / Nguyễn Hữu Nhân
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
Mô tả vật lý 146tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012584
00211
0044DC5AEB9-7803-4A9D-A763-541F9A15D47E
005201804041611
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|y20180404161300|znhutt
100 |aNguyễn Hữu Nhân
245 |aThực tập giải phẫu người / |cNguyễn Hữu Nhân
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2001
300 |a146tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/2_ycoso/giaiphau/thuctapgiaiphaunguoi/athuctapgiaiphaunguoi_dhqghn_0001.jpgthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment