Tài liệu đa phương tiện
Cách nghe tim: Phân biệt tiếng tim bình thường và bất thường
Nhan đềCách nghe tim: Phân biệt tiếng tim bình thường và bất thường
Địa chỉThư viện ĐH Y Khoa Vinh
Tệp tin điện tử[Toàn văn]
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012588
00216
004A4C5E5DC-6E6F-4E70-8FD6-22178B95143E
005201805021025
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20180502102559|znhutt
245 |aCách nghe tim: Phân biệt tiếng tim bình thường và bất thường
773|gKênh youtobe
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/nhutt/cachnghetimthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment