Sách ngoại vănY cơ sở
Điện tâm đồ trong thực hành lâm sàng
Tác giả CN Đặng Vạn Phước
Nhan đề Điện tâm đồ trong thực hành lâm sàng
Thông tin xuất bản H. : Y học
Mô tả vật lý 159tr.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 01125ntc a2200289Ia 4500
0012589
002123
00425C1F43C-DAC5-477A-942B-9C02E5DF884A
005201805021605
008040320u2018\\\\xx\\\\\\\\\\\\000\0\eng\d
0091 0
039|y20180502160545|znhutt
1001 |aĐặng Vạn Phước
24510|aĐiện tâm đồ trong thực hành lâm sàng
260|aH. : |bY học
300 |a159tr.
773|gebookykhoa.com
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment