Tác giả CN Eric H. Glendinning
Nhan đề dịch Tiếng Anh trong Y khoa
Nhan đề Eric H. Glendinning, Beverly A. S. Holmstrom; Trần Phương Hạnh dịch
Nhan đề English in medicineGiáo trình về kỹ năng giao tiếp
Thông tin xuất bản TP.HCM : NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả vật lý 353tr.
000 01125noc a2200289Ia 4500
0012590
002129
004410D870D-392F-4710-9063-AD5FF562752F
005201805030950
008040320u2007\\\\xx\\\\\\\\\\\\000\0\eng\d
0091 0
039|y20180503095035|znhutt
1001 |aEric H. Glendinning
242|aTiếng Anh trong Y khoa
245|cEric H. Glendinning, Beverly A. S. Holmstrom; Trần Phương Hạnh dịch
24510|aEnglish in medicine|bGiáo trình về kỹ năng giao tiếp
260|aTP.HCM : |bNXB Thành phố Hồ Chí Minh, |c2007
300 |a353tr.
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/1_khoahoccoban/tienganhtrongykhoa/atienganhtrongykhoa_0001.jpgthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment