Tác giả CN Nhan Trừng Sơn
Tác giả TT Đại học y dược TP. HCM, Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch
Nhan đề Tai mũi họng. Quyển 2 / Nhan Trừng Sơn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản TP. HCM : NXB. Y học, 2016
Mô tả vật lý 590tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bệnh lý cổ mặt
Từ khóa tự do bệnh lý họng
Từ khóa tự do Bệnh lý mũi xoang
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(15): KM09445-59
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012603
00211
004BDFB4193-BCC5-484D-B4D8-368B7D32D1D7
005201807111614
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20180711161554|znhutt
100 |aNhan Trừng Sơn
110 |aĐại học y dược TP. HCM, Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch
245 |aTai mũi họng. |nQuyển 2 / |cNhan Trừng Sơn
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aTP. HCM : |bNXB. Y học, |c2016
300 |a590tr. ; |ccm.
653 |aBệnh lý cổ mặt
653 |abệnh lý họng
653 |aBệnh lý mũi xoang
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(15): KM09445-59
890|a15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09445 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM09446 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM09447 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM09448 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM09449 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM09450 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM09451 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM09452 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM09453 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM09454 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment