Tác giả CN Nhan Trừng Sơn
Tác giả TT Đại học y dược TP. HCM, đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch
Nhan đề Tai mũi họng. Quyển 1 / Nhan Trừng Sơn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản TP. HCM : NXB. Y học, 2016
Mô tả vật lý 579tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bệnh lý tai
Từ khóa tự do Tổng quát tai mũi họng
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(15): KM09460-74
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012604
00211
004200EE0D5-77C4-4A98-9CE8-2C47155BD1C6
005201807111621
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20180711162238|znhutt
100 |aNhan Trừng Sơn
110 |aĐại học y dược TP. HCM, đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch
245 |aTai mũi họng. |nQuyển 1 / |cNhan Trừng Sơn
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aTP. HCM : |bNXB. Y học, |c2016
300 |a579tr. ; |ccm.
653 |aBệnh lý tai
653 |aTổng quát tai mũi họng
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(15): KM09460-74
890|a15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09460 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM09461 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM09462 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM09463 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM09464 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM09465 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM09466 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM09467 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM09468 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM09469 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment