Sách tham khảo Tiếng Việt
Bệnh học tai - mũi - họng /
Tác giả CN Ngô Ngọc Liễn
Nhan đề Bệnh học tai - mũi - họng / Ngô Ngọc Liễn, Lương Thị Minh Hương, Võ Thanh Quang, Phạm Tuấn Cảnh
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2016
Mô tả vật lý 495tr. ; cm.
Từ khóa tự do Xương chũm
Từ khóa tự do Thanh quản
Từ khóa tự do Xoang
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(14): KM09475-84, KM09918-21
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012605
00211
0049F04E142-613D-4E38-A7FE-DAEE3BC5A63C
005201807111626
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20180711162822|znhutt
100 |aNgô Ngọc Liễn
245 |aBệnh học tai - mũi - họng / |cNgô Ngọc Liễn, Lương Thị Minh Hương, Võ Thanh Quang, Phạm Tuấn Cảnh
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2016
300 |a495tr. ; |ccm.
653 |aXương chũm
653 |aThanh quản
653 |aXoang
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(14): KM09475-84, KM09918-21
890|a14|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09918 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 11
2 KM09475 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
3 KM09476 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
4 KM09477 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
5 KM09478 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
6 KM09479 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
7 KM09480 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
8 KM09481 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
9 KM09482 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
10 KM09483 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment