Sách tham khảo Tiếng Việt
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về răng hàm mặt :
Tác giả CN Nguyễn Thị Xuyên
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về răng hàm mặt : Ban hành kèm theo Quyết định số 3108/QĐ-BYT ngày 28/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế / Nguyễn Thị Xuyên, Trịnh Đình Hải, Lương Ngọc Khuê
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2016
Mô tả vật lý 195tr. ; cm.
Từ khóa tự do Răng mọc lệch
Từ khóa tự do Sai khớp cắn
Từ khóa tự do U răng
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM09520-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012607
00211
004361E324A-734D-4658-8144-103883C35707
005201807111754
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20180711175424|znhutt
100 |aNguyễn Thị Xuyên
110 |aBộ Y tế
245 |aHướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về răng hàm mặt : |bBan hành kèm theo Quyết định số 3108/QĐ-BYT ngày 28/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế / |cNguyễn Thị Xuyên, Trịnh Đình Hải, Lương Ngọc Khuê
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2016
300 |a195tr. ; |ccm.
653 |aRăng mọc lệch
653 |aSai khớp cắn
653 |aU răng
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM09520-9
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09520 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM09521 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM09522 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM09523 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM09524 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM09525 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM09526 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM09527 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM09528 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM09529 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment