Sách tham khảo Tiếng Việt
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt :
Tác giả CN Nguyễn Thị Xuyên
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt : Ban hành kèm theo Quyết định dố 40/QĐ-BYT ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế / Nguyễn Thị Xuyên, Đỗ Như Hơn, Lươn Ngọc Khuê
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2017
Mô tả vật lý 142tr. ; cm.
Từ khóa tự do Nhãn khoa
Từ khóa tự do Thị giác
Từ khóa tự do Viêm loét mắt
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM09530-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012608
00211
00453AE8E2F-51CA-4CFE-9486-E6A7A9C187A2
005201807111804
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180711180421|znhutt
100 |aNguyễn Thị Xuyên
110 |aBộ Y tế
245 |aHướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt : |bBan hành kèm theo Quyết định dố 40/QĐ-BYT ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế / |cNguyễn Thị Xuyên, Đỗ Như Hơn, Lươn Ngọc Khuê
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2017
300 |a142tr. ; |ccm.
653 |aNhãn khoa
653 |aThị giác
653 |aViêm loét mắt
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM09530-9
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09530 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM09531 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM09532 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM09533 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM09534 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM09535 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM09536 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM09537 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM09538 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM09539 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment