Sách tham khảo Tiếng Việt
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng :
Tác giả CN Nguyễn Thị Xuyên
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng : Ban hành kèm theo quyết định số 4643/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế / Nguyễn Thị Xuyên, Võ Thanh Quang, Lương Ngọc Khuê
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2016
Mô tả vật lý 299tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tai
Từ khóa tự do Thanh quản
Từ khóa tự do Mũi xoang
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM09540-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012609
00211
0046AF85EA6-4D4C-468C-BBD7-76FB77E67AEB
005201807111808
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20180711180851|znhutt
100 |aNguyễn Thị Xuyên
110 |aBộ Y tế
245 |aHướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng : |bBan hành kèm theo quyết định số 4643/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế / |cNguyễn Thị Xuyên, Võ Thanh Quang, Lương Ngọc Khuê
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2016
300 |a299tr. ; |ccm.
653 |aTai
653 |aThanh quản
653 |aMũi xoang
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM09540-9
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09540 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM09541 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM09542 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM09543 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM09544 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM09545 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM09546 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM09547 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM09548 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM09549 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment