Sách tham khảo Tiếng Việt
QS21
Giải phẫu bệnh học /
DDC
Tác giả CN Nguyễn Vượng
Nhan đề Giải phẫu bệnh học / Nguyễn Vượng
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2017
Mô tả vật lý 575tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bệnh học
Từ khóa tự do Giải phẫu học
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(15): KM09570-84
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012611
00211
0040E58E049-2716-455F-B1B3-78E3A90989CB
005201807120823
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180712082519|znhutt
082 |bQS21
100 |aNguyễn Vượng
245 |aGiải phẫu bệnh học / |cNguyễn Vượng
260 |aH. : |bY học, |c2017
300 |a575tr. ; |ccm.
653 |aBệnh học
653 |aGiải phẫu học
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(15): KM09570-84
890|a15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09570 Kho mở tầng 3 QS21 Sách tham khảo 1
2 KM09571 Kho mở tầng 3 QS21 Sách tham khảo 2
3 KM09572 Kho mở tầng 3 QS21 Sách tham khảo 3
4 KM09573 Kho mở tầng 3 QS21 Sách tham khảo 4
5 KM09574 Kho mở tầng 3 QS21 Sách tham khảo 5
6 KM09575 Kho mở tầng 3 QS21 Sách tham khảo 6
7 KM09576 Kho mở tầng 3 QS21 Sách tham khảo 7
8 KM09577 Kho mở tầng 3 QS21 Sách tham khảo 8
9 KM09578 Kho mở tầng 3 QS21 Sách tham khảo 9
10 KM09579 Kho mở tầng 3 QS21 Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment