Tác giả CN Phạm Ngọc Hoa
Nhan đề X quang ngực / Phạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phước
Thông tin xuất bản TP. HCM : NXB. Y học, 2016
Mô tả vật lý 299tr. ; cm.
Từ khóa tự do Chẩn đoán hình ảnh
Từ khóa tự do Dấu hiệu x quang
Từ khóa tự do Giải phẫu
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM09585-94
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012612
00211
0042784147F-76C2-46B6-94A8-A3ADAB3A2406
005201807120835
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20180712083647|znhutt
100 |aPhạm Ngọc Hoa
245 |aX quang ngực / |cPhạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phước
260 |aTP. HCM : |bNXB. Y học, |c2016
300 |a299tr. ; |ccm.
653 |aChẩn đoán hình ảnh
653 |aDấu hiệu x quang
653 |aGiải phẫu
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM09585-94
890|a10|b15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09585 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM09586 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM09587 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM09588 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM09589 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM09590 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM09591 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM09592 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM09593 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM09594 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment