Sách tham khảo Tiếng Việt
Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ /
Tác giả CN Phạm Minh Thông
Nhan đề Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ / Phạm Minh Thông
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2015
Mô tả vật lý 151tr. ; cm.
Từ khóa tự do chụp cộng hưởng từ phần mềm
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(4): KM09595-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012613
00211
00444738BED-7F26-4262-9424-B8F292B8B5E3
005201807120937
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20180712093917|znhutt
100 |aPhạm Minh Thông
245 |aKỹ thuật chụp cộng hưởng từ / |cPhạm Minh Thông
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2015
300 |a151tr. ; |ccm.
653 |achụp cộng hưởng từ phần mềm
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(4): KM09595-8
890|a4|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09597 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
2 KM09598 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
3 KM09595 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
4 KM09596 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment