Sách tham khảo Tiếng Việt
Từ điển cây thuốc Việt Nam :
Tác giả CN Võ Văn Chi
Nhan đề Từ điển cây thuốc Việt Nam : Bộ mới. Tập 2 / Võ Văn Chi
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2012
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Cây thuốc
Từ khóa tự do Dược liệu
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM09684-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012614
00211
004137D6CA2-487B-4779-BCA4-87DA9A8AEF71
005201807120951
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20180712095312|znhutt
090 |aQV 738|bD300T
100 |aVõ Văn Chi
245 |aTừ điển cây thuốc Việt Nam : |bBộ mới. |nTập 2 / |cVõ Văn Chi
260 |aH. : |bY học, |c2012
300 |atr. ; |ccm.
653 |aCây thuốc
653 |aDược liệu
653 |aY học cổ truyền
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM09684-8
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09684 Kho mở tầng 3 QV 738 D300T Sách tham khảo 1
2 KM09685 Kho mở tầng 3 QV 738 D300T Sách tham khảo 2
3 KM09686 Kho mở tầng 3 QV 738 D300T Sách tham khảo 3
4 KM09687 Kho mở tầng 3 QV 738 D300T Sách tham khảo 4
5 KM09688 Kho mở tầng 3 QV 738 D300T Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment