Sách tham khảo Tiếng Việt
Dược điển Việt Nam :
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Dược điển Việt Nam : Bản bổ sung / Bộ Y tế
Lần xuất bản Lần xuất bản thứ tư
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 529tr. ; cm.
Từ khóa tự do Dược liệu
Từ khóa tự do Vắc xin
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM09704-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012615
00211
00426DFDDAD-A9C1-4966-9A0A-E7DF531D982C
005201807121023
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20180712102313|znhutt
110 |aBộ Y tế
245 |aDược điển Việt Nam : |bBản bổ sung / |cBộ Y tế
250 |aLần xuất bản thứ tư
260 |aH. : |bY học, |c2015
300 |a529tr. ; |ccm.
653 |aDược liệu
653 |aVắc xin
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM09704-8
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09704 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM09705 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM09706 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM09707 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM09708 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment