Sách tham khảo Tiếng Việt
Dược điển Việt Nam /
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Dược điển Việt Nam / Bộ Y tế
Lần xuất bản Lần xuất bản thứ tư
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2015
Mô tả vật lý 1380tr. ; cm.
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM09709-13
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012616
00211
00416B1EB7E-9D6F-4773-85C3-7469E60F764E
005201807121109
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20180712110919|znhutt
110 |aBộ Y tế
245 |aDược điển Việt Nam / |cBộ Y tế
250 |aLần xuất bản thứ tư
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2015
300 |a1380tr. ; |ccm.
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM09709-13
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09709 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM09710 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM09711 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM09712 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM09713 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment